Pozostałe strony
Rss
Główne menu

Zarządy OSP

Założyciele OSP w roku 1950

 • Sylwester Gutkowski
 • Alojzy Bieliński
 • Władysław Polny
 • Stanisław Szafarkiewicz
 • Wiesław Śliwiński
 • Jerzy Kwiatkowski
 • Tadeusz Skierecki
 • Stanisław Mrówczyński
 • Józef Olszewski
 • Stanisław Rautman
 • Leon Radomski

I Zarząd OSP (1950-1953)

Prezes – dyr. Ryszard Jakubiak
Naczelnik – Sylwester Gutkowski
Z-ca naczelnika – Alojzy Bieliński

II Zarząd OSP (1954-1962)

Prezes – Alojzy Bieliński
Naczelnik – Władysław Polny
Z-ca naczelnika – Jerzy Kwiatkowski

III Zarząd OSP wybrany 15.12.1964

Prezes – dyr. Henryk Bąkowski
Naczelnik – Alojzy Bieliński
Wiceprezes – Stanisław Mrówczyński
Skarbnik – Zenon Wojciechowski
Sekretarz – Zenon Gawrych
Gospodarz – Władysław Polny
Przedst. Zakładu – Wiesław Śliwiński

Zarząd wybrany 26.03.1966

Prezes – Mirosław Olszewski
Naczelnik – Władysław Polny
Wiceprezes – Bernard Sobiechowski
Skarbnik – Zenon Wojciechowski
Sekretarz – Czesław Kałużny
Gospodarz – Janusz Bączkowski
Przedst. Zakładu – Wiesław Śliwiński

Zarząd wybrany 15.02.1969

Prezes – Jerzy Ziętak
Naczelnik – Władysław Polny
Wiceprezes – Bernard Sobiechowski
Skarbnik – Zygmunt Patuła
Sekretarz – Zygmunt Górski
Gospodarz – Stanisław Mrówczyński
Przedst. Zakładu – Wiesław Śliwiński
Członek Zarządu – Jan Wierzbicki
Członek Zarzadu – Edward Malinowski

Zarząd wybrany 12.02.1972

Prezes – Jerzy Ziętak
Naczelnik – Władysław Polny
Wiceprezes – Jerzy Kwiatkowski
Skarbnik – Zygmunt Patuła
Sekretarz – Zygmunt Górski
Gospodarz – Stanisław Mrówczyński
Członek i opiekun drużyn młodz. i kobiecych –
Wiesław Śliwiński
K.O – Jan Wierzbicki
Członek Propagandy Prewencyjnej – Alojzy Bieliński

Zarząd wybrany 01.02.1975

Prezes – Jerzy Ziętak
Naczelnik – Jerzy Kwiatkowski
I Wiceprezes – Władysław Polny
II Wiceprezes – Zygmunt Bąkowski
Skarbnik – Zygmunt Patuła
Sekretarz – Zygmunt Górski
Gospodarz – Stanisław Mrówczyński
Przedstawiciel Zakładu – Ryszard Paśnicki

Zarząd wybrany 19.03.1977

Prezes – Zygmunt Bąkowski

Zakład na ul.Grudziądzkiej
Naczelnik – Bernard Sobiechowski
Zakład na ul.Pilicka
Władysław Polny

Z-ca naczelnika – Jerzy Kwiatkowski
Sekretarz -Zygmunt Górski
Skarbnik – Zygmunt Patuła
Kulturalno-Oświatowy- Konrad Gackowski
Przedstawiciel Zakładu – Ryszard Paśnicki

Zarząd wybrany 25.11.1978

Prezes – Michał Wojciech
Wiceprezes – Zygmunt Bąkowski
Skarbnik – Zygmunt Patuła
Sekretarz – Zygmunt Górski

Zakład na ul.Grudziądzka
Naczelnik – Bernard Sobiechowski
Z-ca naczelnika – Jerzy Kwiatkowski
Gospodarz – Stanisław Mrówczyński
Członek – Hieronim Abramczyk
Zakład na ul.Pilicka
Naczelnik – Władysław Polny
Z-ca naczelnika – Edward Świniarski
Gospodarz – Adam Belicki

Zarząd wybrany 26.03.1981

Prezes – Michał Wojciech
Sekretarz – Wiesław Więckowski
Członek ds. KO – Jan Droszkowski
Przedst. Zakładu – Ryszard Paśnicki

Zakład na ul.Grudziądzka
Naczelnik – Bernard Sobiechowski
I Wiceprezes – Zygmunt Bąkowski
II Wiceprezes – Władysław Polny
Skarbnik – Roman Stróż
Zakład na ul.Pilicka
Skarbnik – Zygmunt Patuła

Zarząd wybrany 07.12.1981 (ul.Pilicka )

Prezes – Michał Wojciech
Naczelnik – Stefan Filarecki
Z-ca Naczelnika – Klaus Burczyński
Sekretarz – Wiesław Więckowski
Skarbnik – Zygmunt Patuła
Przedst. Zakładu – Ryszard Paśnicki

Zarząd wybrany 24.03.1982 (ul.Grudziądzka)

Prezes – Michał Wojciech
Naczelnik – Zenon Wojciechowski
Z-ca Naczelnika – Bogusław Lewandowski
Sekretarz – Wiesław Więckowski
Skarbnik – Roman Stróż
Członek Zarządu ds. KO – Jan Droszkowski
Przedst. Zakładu – Ryszard Paśnicki
Członek Zarządu – Leszek Szmyt (od 1985r.)

Zarząd wybrany 22.02.1989

Prezes – Michał Wojciech
Naczelnik – Stefan Filarecki (Grudziądzka )
Naczelnik – Leszek Szmyt (Pilicka)
Sekretarz – Zenon Wojciechowski
Skarbnik – Roman Stróż
Członek Zarządu – Jan Droszkowski
Członek Zarządu – Wiesław Więckowski
Kazimierz Zieleśkiewicz

Zarząd wybrany 13.10. 1989

Prezes – Jerzy Martyn
Naczelnik – Tadeusz Łapka (Grudziądzka )
Naczelnik – Leszek Szmyt (Pilicka)
Z-ca Naczelnika – Grzegorz Krzemiński (Grudziądzka)
Z-ca Naczelnika – Klaus Burczyński (Pilicka)
Sekretarz – Zenon Wojciechowski
Skarbnik – Roman Stróż
Członek Zarządu – Jan Droszkowski
Członek Zarządu – Adam Zieliński

Zarząd wybrany 06.02. 1991

Prezes – Jerzy Martyn
Naczelnik – Tadeusz Łapka (Grudziądzka )
Naczelnik – Leszek Szmyt (Pilicka)
Z-ca Naczelnika – Grzegorz Krzemiński (Grudziądzka)
Z-ca Naczelnika – Klaus Burczyński (Pilicka)
Sekretarz – Zenon Wojciechowski
Skarbnik – Ryszard Król
Członek Zarządu – Jan Droszkowski
Członek Zarządu – Stefan Szmyła

Zarząd wybrany 24.03. 1992

Prezes – Leszek Szmyt
Naczelnik – Klaus Burczyński
Sekretarz – Zenon Wojciechowski
Skarbnik – Ryszard Król
Gospodarz – Stefan Szmyła
Kronikarz – Marian Tomczak
Członek Zarządu – Jan Droszkowski

W roku 1993 w wyniku zwolnień i odejść na emerytury uzupełniono i nieco zmieniono skład Zarządu powołując na
Naczelnika Stefana Szmyłę
Sekretarza – Leszka Gawińskiego
Gospodarza – Stanisława Gaczkowskiego.

Zarząd wybrany 19.01. 1996

Prezes – Leszek Szmyt
Naczelnik – Stefan Szmyła
Z-ca Naczelnika – Zdzisław Stypka
Sekretarz – Leszek Gawiński
Skarbnik – Ryszard Król
Gospodarz – Stanisław Gaczkowski
Członek Zarządu – Jerzy Szarafiniak

W roku 1998 do zarządu dołączył Jan Wilma.

Zarząd wybrany 19.01. 2001

Prezes – Leszek Szmyt
Naczelnik – Ryszard Król
Z-ca Naczelnika – Jerzy Szarafiniak
Sekretarz – Leszek Gawiński
Skarbnik – Teresa Filipowska
Gospodarz – Andrzej Grzona
Członek Zarządu – Jan Wilma

W związku z kolejnym etapem restrukturyzacji w dniu 27.09.2002 roku z funkcji zrezygnowali : naczelnik Ryszard Król, z-ca naczelnika Jerzy Szarafiniak i sekretarz Leszek Gawiński.
W tym tez dniu odbyły się wybory uzupełniające, po których skład Zarządu wyglądał następująco:

Prezes – Leszek Szmyt
Naczelnik – Andrzej Grzona
Sekretarz – Maria Poczobutt
Skarbnik – Ewa Hejda
Gospodarz – Jan Wilma
Członek Zarządu – Piotr Filipek

24.01.2003 na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym, z funkcji zrezygnował członek Zarządu: Piotr Filipek,
a Zarząd ukonstytuował się ponownie w składzie:

Prezes – Ewa Hejda
V-ce Prezes – Leszek Szmyt
Naczelnik i Skarbnik – Andrzej Grzona
Sekretarz – Maria Poczobutt
Gospodarz – Jan Wilma
Członek Zarządu – Stanisław Balak

Zarząd wybrany 10.02.2006

Prezes – Jan Kwiatkowski
V-ce Prezes,Naczelnik – Jerzy Szarafiniak
V-ce Prezes – Ewa Hejda
V-ce Prezes – Tomasz Sztyma
Skarbnik – Wanda Rumińska
Sekretarz – Ewa Ujazdowska
Gospodarz – Wojciech Kowalczyk
Kronikarz – Małgorzata Wojnar
Członek Zarządu – Stanisław Balak

Zarząd wybrany 25.03.2008

Prezes – Ewa Hejda
V-ce Prezes,Naczelnik – Jerzy Szarafiniak
V-ce Prezes – Tomasz Sztyma
Członek Zarządu – Jan Kwiatkowski
Członek Zarządu – Stanisław Balak
Skarbnik – Wanda Rumińska
Sekretarz – Ewa Ujazdowska
Kronikarz – Małgorzata Wojnar
Gospodarz – Wojciech Kowalczyk

Zarząd wybrany 05.03.2009

Prezes – Ewa Hejda
V-ce Prezes,Naczelnik – Jerzy Szarafiniak
V-ce Prezes – Tomasz Sztyma
Członek Zarządu – Michał Chudziński
Członek Zarządu – Stanisław Balak
Skarbnik – Wanda Rumińska
Sekretarz – Ewa Ujazdowska
Kronikarz – Monika Grzechowiak
Gospodarz – Wojciech Kowalczyk

Zarząd wybrany 10.02.2011

Prezes – Ewa Hejda
V-ce Prezes,Naczelnik – Jerzy Szarafiniak
V-ce Prezes – Tadeusz Kryszak
Z-ca naczelnika – Stanisław Balak
Skarbnik –  Wojciech Kowalczyk
Sekretarz – Danuta Różyńska
Kronikarz – Monika Grzechowiak
Gospodarz – Piotr Sobalkowski
Członek Zarządu – Maciej Tyloch