Pozostałe strony
Rss
Główne menu

Wpis z dnia Sty 11, 2019

Zapraszamy na Walne Zebranie

Zapraszamy na Walne Zebranie

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej przy Alcatel-Lucent Polska w Bydgoszczy

zaprasza

Członków jednostki

  Na Walne Zebranie Sprawozdawcze które odbędzie się dnia 9 lutego 2019 r. o godzinie 14:00, na terenie firmy Nokia, przy ul. Pilickiej 6 w Bydgoszczy, w sali konferencyjnej 8024b.

Porządek Zebrania:

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji: mandatowej, uchwał i wniosków, skrutacyjnej, statutowej.

3. Przyjęcie porządku zebrania

4. Sprawozdanie z działalności za rok 2018

5. Sprawozdanie finansowe za rok 2018

6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej za rok 2018

7. Sprawozdanie z działalności klubu HDK

8. Dyskusja. 9. Udzielenie absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.

10. Wniosek o rozwiązanie jednostki, na podstawie decyzji Zarządu Nokii

11. Wolne wnioski. 12. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.

13. Odznaczenia i wyróżnienia

14. Zakończenie zebrania. 

Przypominamy, że Walne Zebranie jest najważniejszym wydarzeniem w życiu jednostki i obecność jest obowiązkowa.

 

Prezes OSP Alcatel-Lucent Polska

dh Ewa Hejda