Pozostałe strony
Rss
Główne menu

Wyposażenie

WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI

 • Samochód ratowniczo-gaśniczy Lublin

Rozmiar: 34142 bajtów

 • Wyposażony w agregat gaśniczy POWER – JET

Rozmiar: 29713 bajtów

 • Piła do cięcia betonu i stali

piła do stali i betonu

 • Piła do cięcia drewna

piła do drewna

 • Ubrania Gazoszczelne szt. 2
 • Prądownica Turbo – Jet szt.2
 • Wąż W 52 szt. 2
 • Wąż W 75 szt 6
 • Gaśnica śniegowa
 • Drabina wysuwana D 8 W
 • Aparaty oddechowe
 • Przyrząd do ratowania życia PacEx
 • Płyn Sintan
 • Sorbent ziemia okrzemkowa
 • Aparaty ochrony dróg oddechowych
 • PA 91 sz.4
 • Motopompa M8/8 szt.2 – wydajność 400 L/min

motopompa M8/8

 • Motopompa pływająca

motopompa pływająca