Pozostałe strony
Rss
Główne menu

Historia

Historia naszej jednostki rozpoczyna się w roku 1950, kiedy to została powołana zarządzeniem wewnętrznym dyrektora zakładu. Zarządzenie stworzyło, więc możliwości, jednak inicjatywa musiała być społeczna.
Założycielami OSP byli m.in. druhowie: Alojzy Bieliński, Władysław Polny, Jerzy Kwiatkowski, Stanisław Mrówczyński i Stanisław Rautman. Pierwszym prezesem został wybrany Dyrektor Naczelny Ryszard Jakubiak a naczelnikiem Sylwester Gutkowski.
Jednostka liczyła wówczas 26 członków.
Już rok później mogliśmy pochwalić się profesjonalnym sprzętem; była to motopompa „Leopolia M-800”.
W roku 1954 prezesem zostaje Alojzy Bieliński.
W tym okresie OSP rozwinęła szeroką działalność profilaktyczną a jej członkowie aktywnie działali w tzw. Pogotowiach Przeciwpożarowych oraz brali udział w społecznych kontrolach zarówno na terenie zakładu jak i poza nim.
W roku 1964 prezesurę obejmuje dyrektor Henryk Bąkowski a naczelnikiem zostaje Alojzy Bieliński.
Członkowie jednostki systematycznie podnoszą poziom wyszkolenia i sprawność fizyczną. Efektem są wyniki w zawodach sportowo-pożarniczych, w których od roku 1970 biorą udział drużyny „Telfy”.
A oto nasze sukcesy: w roku 1970, na Trzecich Zawodach Miejskich zajęliśmy I miejsce; w roku 1978 znowu byliśmy najlepsi w Bydgoszczy, a w roku 1979 i 1983 zdobyliśmy mistrzostwo województwa bydgoskiego (dodatkowe informacje dotyczące udziału naszych członków w zawodach sportowo- pożarniczych załączone w niniejszym opracowaniu).
Dwukrotnie startowaliśmy w Zawodach Strefowych Polski Północnej: w roku 1979 w Inowrocławiu i w roku 1983 w Toruniu.
Zawodnikami, którzy w tym czasie reprezentowali naszą drużynę byli: Krzysztof Filarecki, Ryszard Król, Tadeusz Łapka, Ryszard Padoł, Andrzej Ratuszyn, Andrzej Rępuszewski, Jarosław Rozpłochowski, Stefan Szmyła, Leszek Szmyt, Dariusz Szymański i Andrzej Żurek.
W mistrzostwach województwa, które odbyły się 15 września 1978, w Nakle zajęliśmy III miejsce w sztafecie, a w roku 1995 w Mroczy, VIII miejsce.
Potem były kolejne sukcesy w Mistrzostwach Miasta w 1991 roku zajęliśmy III miejsce, w latach 93-94 reprezentując już AT&T Telfa również III miejsce.
Nie tylko udział w zawodach świadczy o naszej aktywności.
W roku 1979 została wybudowana remiza, w tym czasie prezesem OSP był Michał Wojciech, a naczelnikami Bernard Sobiechowski i Władysław Polny.
Rok później Komendant Główny Straży Pożarnej, generał Zygmunt Jarosz podarował nam w podziękowaniu za naszą pracę obraz „Do pożaru” i uczestniczył w uroczystości przekazania sztandaru dla Zarządu Wojewódzkiego. Członkowie naszej jednostki: Henryk Bąkowski, Tadeusz Łapka i Edward Kokoszyński stanowili poczet, który odbierał ten sztandar.
21 maja 1980 roku władze zakładowe wyróżniły jednostkę honorową odznaką „Zasłużony dla Telfy”.
15 kwietnia 1983 roku władze miasta nadały nam odznakę honorową „Za zasługi dla miasta Bydgoszczy”.
W dniu 15 listopada 1984 roku gościem w naszym zakładzie był Komendant Główny Straży Pożarnej płk Andrzej Gatlik .
Kolejne lata i kolejne wyróżnienia.
20 maja 1985 władze wojewódzkie wyróżniły nas Odznaką Honorową „Za szczególne zasługi dla rozwoju województwa bydgoskiego”.
W roku 1986 jednostka nasza otrzymała sztandar nadany przez Zarząd Wojewódzki a ufundowany przez załogę naszej firmy.
W latach 1989-1992 prezesem OSP był Jerzy Martyn, a naczelnikiem Leszek Szmyt.
W tym czasie zmieniły się podstawy prawne naszej działalności i dnia 9 kwietnia 1992 zostaliśmy zarejestrowani jako stowarzyszenie o nazwie „Ochotnicza Straż Pożarna przy Telkom-Telfa”.
W tym czasie zaangażowanie członków było ogromne, wielu z nich już dzisiaj nie żyje, ale to oni nauczyli nas poświęcenia i solidnej pracy. Wspomnijmy tutaj:
śp. druhów: Jerzego Kwiatkowskiego, Władysława Maliborskiego, Andrzeja Ratuszyna, Ignacego Sądowskiego, Bernarda Sobiechowskiego , Zygmunta Bąkowskiego czy Feliksa Darasza.
Od roku 1992 prezesem OSP był Leszek Szmyt i choć działalność jednostki nadal opiera się na profilaktyce to nowoczesne technologie i sprzęt, jaki otrzymała jednostka nakładają na ochotników obowiązek ciągłego szkolenia i doskonalenia swoich umiejętności.
Jednostka nasza kilka razy brała udział w akcjach gaśniczych na terenie naszego zakładu; na ul.Grudziądzkiej, kiedy wybuchł pożar w lakierni czy stacji transformatorowej i na Pilickiej, kiedy pożar próbował „pochłonąć” posadzkę z tworzywa w nowouruchomionej hali produkcyjnej.
Pożary zostały sprawnie ugaszone, a straty były minimalne.
25 maja 1995 roku obchodziliśmy jubileusz 45-lecia powstania jednostki. Z tej okazji nasz sztandar został udekorowany brązowym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”. W uroczystości brali udział m.in.: Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych druh Zdzisław Dąbrowski, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej druh-brygadier Stanisław Stasiak oraz przedstawiciele naszej firmy: prezes Stanisław Szuder, dyrektorzy: Jerzy Bąk, Norman Peterson, Władysław Grott.
Działalność jednostki wspierało przez te 50 lat wielu ludzi m.in.: dyrektorzy: Henryk Bąkowski, Jerzy Bąk, Norman Peterson; inspektor ochrony ppoż. Hieronim Abramczyk; honorowi członkowie: Komendant Wojewódzki ” płk Mikulak i śp.Komendant Wojewódzki płk Talar; Władysław Polny,Jan Kwiatkowski i wielu innych.
W styczniu 1996 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które wyłoniło władze w naszej jednostce. A oto nowo wybrany zarząd: prezes ” Leszek Szmyt, naczelnik ” Stefan Szmyła, z-ca naczelnika ” Zdzisław Stypka, sekretarz ” Leszek Gawiński, skarbnik ” Ryszard Król, gospodarz ” Stanisław Gaczkowski i członek zarządu ” Jerzy Szarafiniak. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Piotr Chalamus a jej członkami Andrzej Żurek i Jan Wilma.
We wrześniu 1996 byliśmy współorganizatorem spotkania sportowo-pożarniczego rodzin strażaków ” ochotników z „Kabla”, „Rometu” i naszej firmy, a w marcu 1997 zorganizowaliśmy szkolenie doskonalące dla naczelników zakładowych jednostek OSP z Bydgoszczy.
7 listopada 1997 jednostka otrzymała sztandar ufundowany przez naszą firmę, który wręczył nam Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP druh Dąbrowski w towarzystwie dyrektorów: Sabriego Acarlara i Jerzego Bąka. Sztandar został poświęcony przez ks. kapelana Zenona Rutkowskiego.
Lata 1998-1999 to okres prężnej działalności naszej jednostki i wielu ważnych wydarzeń.
W roku 1998 odbył się przegląd sprzętu i bojowości dokonany przez Komendę Rejonową PSP, za który otrzymaliśmy ocenę bardzo dobrą.
W tym też roku powołano żeńską drużynę OSP, która po dwóch tygodniach treningów, startując po raz pierwszy w Bydgoskich Zawodach Sportowo-Pożarniczych zdobyła I miejsce pokonując doświadczoną drużynę z „Kabla”.
Nasi mężczyźni oprócz bydgoskich zawodów uczestniczyli również w zawodach w Koronowie. Zostali wyszkoleni wg regulaminu CTIF i brali udział w VII i VIII Bydgoskich Zawodach Pożarniczych. Regulamin CTIF jest obowiązującym w Unii Europejskiej i pozwala na uczestnictwo w zawodach międzynarodowych. Polega on na szybkim i dokładnym rozwinięciu linii gaśniczej bez podawania wody. Regulamin CTIF daje możliwość startu każdemu, bez względu na wiek czy płeć.
Osiągnięcia naszej jednostki i zaangażowanie naszych członków doceniają władze miasta, 4 maja 1998 druh Ryszard Król został odznaczony przez wojewodę bydgoskiego Teresę Piotrowską „Brązowym Krzyżem Zasługi”.
W grudniu 1998 odbyły się na terenie Lucent Technologies, ćwiczenia zgrywające pomiędzy naszą jednostką a Państwową Strażą Pożarną. Nasze zaangażowanie i profesjonalizm zostały wysoko ocenione przez kontrolujących.
Od kilku lat członkowie naszej jednostki uczestniczą w wyjazdowych szkoleniach doskonalących, które odbywają się w naszym ośrodku wypoczynkowo-szkoleniowym w Przyjezierzu.
Działania naszej jednostki widoczne są na zewnątrz firmy, a zasługi naszych członków doceniane coraz częściej. Od 1 stycznia 1999 prezes naszej jednostki dh Leszek Szmyt powołany został na stanowisko Prezesa Zarządu Miejskiego.
To właśnie on 4 maja 1999 na uroczystości z okazji Dnia Strażaka, która odbyła się u Wojewody Kujawsko-Pomorskiego otrzymał Złoty Znak Związku, a nasz emerytowany druh Hieronim Abramczyk „Honorowy Medal Chomicza.
Dzień Strażaka obchodzony jest w naszej jednostce każdego roku. W roku 1999 był on szczególnie uroczysty, nasza jednostka otrzymała nowy samochód gaśniczy ” Lublin II. W imieniu firmy przekazał go dyr. Jerzy Bąk.
W tym dniu wielu naszych kolegów otrzymało odznaczenia i wyróżnienia m.in. druh Zdzisław Stypka został odznaczony złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”. Strażacy podziękowali również Dyrekcji wręczając kryształowe puchary z wizerunkiem samochodu gaśniczego.
Udział w zawodach pożarniczych to już tradycja, 15 maja 1999 nasze drużyny „zgarnęły” większość pucharów, zwyciężając w czterech konkurencjach i w dwóch zajmując drugie miejsce.
Dnia 5 listopada 1999 roku odbyła się uroczystość z okazji 135-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bydgoszczy. Miłym akcentem tej uroczystości było wręczenie naszej jednostce pucharu dla najlepszej jednostki OSP w Bydgoszczy w roku 1998. Klasyfikacja taka prowadzona jest przez zarząd miejski OSP i w tym roku nam przypadł ten zaszczytny tytuł. Wielu naszych członków otrzymało liczne wyróżnienia m.in. Jan Kwiatkowski otrzymał złoty a Leszek Gawiński srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa. Wśród uhonorowanych znaleźli się również Leszek Szmyt, który otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi i Andrzej Żurek ” Brązowy Krzyż Zasługi. Poza tym wśród najbardziej zasłużonych dla miasta strażaków znaleźli się nasi koledzy: Jan Droszkowski i Leszek Szmyt.
W roku 2000 nasza jednostka obchodziła 50-lecie istnienia.

W tym czasie nasza zakładowa jednostka OSP liczyła 33 członków czynnych (w tym 9 kobiet), kilku członków honorowych i wielu sympatyków. Z okazji 50-lecia wydaliśmy specjalny biuletyn, z historią naszej jednostki, wspomnieliśmy w nim ówczesnych dobroczyńcach, dzięki, którym mogliśmy działać są to: S.Szuder, J.Bąk, N.Peterson, S.Acarlar, W.Grott, J.Kwiatkowski, P.Knecht czy też kierownicy działów, których pracownicy są lub byli członkami OSP.
W tym samym roku oraz rok później byliśmy najlepszą jednostką w Bydgoszczy.
W roku 2002 w XI Bydgoskich Zawodach Pożarniczych zdobyliśmy 6 pierwszych miejsc, choć rywalizacja była bardzo wyrównana. To były ostatnie zawody, w których wystartowaliśmy w starym składzie.
W firmie nadszedł, bowiem czas ogromnych przemian i restrukturyzacji, wielu członków naszej jednostki straciło pracę, wielu przeszło do firm kooperacyjnych, pozostała nas garstka. Aby działać potrzebowaliśmy nowych członków. Rekrutacja okazała się bardzo owocna, zmieniła się całkowicie struktura osobowa jednostki. Stała się ona teraz jednostką międzyzakładową.
11 września 2002r., w drugą rocznicę śmierci naszego wielkiego przyjaciela i honorowego członka jednostki Jerzego Bąka, reaktywowaliśmy zakładową „Izbę Tradycji”, poświęcając przedtem wiele prywatnego czasu i wkładając w tę pracę wiele serca.
We wrześniu 2002 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu, nastąpiła zmiana zarządu.
Na stanowisku prezesa jednostki pozostał Leszek Szmyt, naczelnikiem został Andrzej Grzona, skarbnikiem Ewa Hejda, sekretarzem Maria Poczobutt, gospodarzem Jan Wilma, a członkiem zarządu Piotr Filipek.
Decyzją Zarządu Spółki Lucent Technologies Poland, w styczniu 2003 roku, merytoryczny nadzór nad działalnością ZJ OSP Jan Kwiatkowski, który wspomagany przez Dyrektora Operacyjnego Władysława Grotta ponownie zaczął pełnić tę funkcję.
Podczas styczniowego Walnego Zebrania Sprawozdawczego, ponownie ukonstytuował się zarząd na czele, którego po raz pierwszy w historii stanęła kobieta, druhna Ewa Hejda.
Lata 2003-2004 to intensywna rekrutacja członków, w roku 2003 w nasze szeregi wstąpili druhowie: Zbigniew Tomaszewski, Rafał Bergmann, Wojciech Kowalczyk, Tadeusz Kryszak, Paweł Sokołowski, Tomasz Sztyma oraz druhny: Wiesława Andrzejewska, Magdalena Guzińska, Wanda Rumińska i Małgorzata Wojnar, a w roku 2004 dołączyli do nas druhowie: Michał Chudziński, Damian Cieślak i Robert Grabowski.
I po raz kolejny OSP była widoczna w firmie i mieście.
W XII Miejskich Zawodach Pożarniczych zdobyliśmy trzy pierwsze miejsca i cztery drugie na siedem przeprowadzonych konkurencji. Był to chrzest dla dziesięciu młodych druhów, którzy zasilili szeregi naszej jednostki.
W listopadzie 2003 roku zaistnieliśmy na łamach globalnej sieci Internetu.
29 stycznia, w naszej remizie odbyła się uroczystość wręczenia Srebrnego medalu ” Za zasługi dla Pożarnictwa” Członkowi Zarządu Lucent Technologies Poland Dickowi Uiterwijkowi.
W lutym 2004 podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego, w podziękowaniu za ogromne wsparcie w trudnych czasach, odznaczeni zostali sponsorzy i przedstawiciele firm sponsorujących naszą działalność.
Brązowe Medale „Za zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: Leonard Gapiński- właściciel firmy Abakus, Krzysztof Lewandowski- właściciel firmy Malbud, Zbigniew Starzyński- przedstawiciel firmy Volex i Marek Wojciechowski- właściciel firmy „Gastmar”.
W XIII Bydgoskich Zawodach Pożarniczych w 2004 roku po raz pierwszy wystartowała Młodzieżowa Drużyna Strażacka OSP Lucent Technologies Poland, złożona z uczniów Zespołu Szkół nr 14 w Bydgoszczy. Dzieci „dały z siebie wszystko” i zajęły trzecie miejsce. Natomiast „starsi” strażacy zdobyli trzy pierwsze miejsca w swoich koronnych konkurencjach.
W III Wojewódzkich Zawodach Młodzieżowych w tym samym roku, nasze „maluchy” uplasowały się na bardzo dobrym dziewiątym miejscu.
Wielkim wyróżnieniem i wyzwaniem był udział naszych druhów w Ogólnopolskich Zawodach Pożarniczych rozgrywanych wg międzynarodowego regulaminu CTiF w Parczewie na Lubelszczyźnie. Druhowie z naszej jednostki okazali się najlepsi spośród Zakładowych Ochotniczych Straży Pożarnych w Polsce.
W majowych, XIV Bydgoskich Zawodach Pożarniczych w 2005 roku w klasyfikacji ogólnej uplasowaliśmy się na drugim miejscu.
W tym samym roku na I Miejskich Zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych nasze „maluszki” zdobyły pierwsze miejsce.
W dniu 10 Lutego 2006r. podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego powołano nowy Zarząd Zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej przy Lucent Technologies Poland, w składzie:
Prezes Jan Kwiatkowski
v-ce Prezes Ewa Hejda
v-ce Prezes Tomasz Sztyma
Naczelnik Jerzy Szarafiniak
Zastępca Naczelnika Stanisław Balak
Sekretarz Ewa Ujazdowska
Skarbnik Wanda Rumińska
Kronikarz Małgorzata Wojnar
Gospodarz Wojciech Kowalczyk

W I Bydgoskim Konkursie Kronik, druhna Małgorzata Wojnar sprawująca opiekę nad kroniką naszej jednostki otrzymała wyróżnienie.
W kwietniu 2006 gościliśmy uczestników IX Zjazdu Oddziału Miejskiego Związku OSP RP w Bydgoszczy.
Na zjeździe wyróżnienia otrzymali m.in. nasi druhowie:
Roman Schalau – Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa
oraz Odznakę Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza,
Damian Cieślak – Odznakę Wzorowego Strażaka
Wojciech Kowalczyk – Odznakę Wzorowego Strażaka
Andrzej Grzona – Odznakę za X lat
Stanisław Balak – Odznakę Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
Jan Wilma – Odznakę Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
Ryszard Król – Odznakę Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
Ewa Hejda – Wyróżnienie Prezydenta Bydgoszczy
Maria Poczobutt – Wyróżnienie Prezydenta Bydgoszczy
Druh Leszek Szmyt z Naszej jednostki został ponownie wybrany na Prezesa Zarządu Miejskiego Oddziału Związku OSP RP w Bydgoszczy.
Majowe XV Bydgoskie Zawody Sportowo-Pożarnicze zakończyły się dla Nas pełnym sukcesem. Zdobyliśmy pięć pierwszych i dwa drugie miejsca, „zgarniając” ponadto przechodni puchar za najlepszy czas bojówki.
W maju powołano do życia Klub Krwiodawców przy ZM OSP w Bydgoszczy, którego członkami są druhowie z Naszej jednostki, którzy w ramach „Lucentowej” akcji GLOBAL DAY OF CARING zorganizowali akcje oddawania krwi w naszej firmie.
W III Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych, które odbyły się w Tucholi, nasze druhny zajęły 9 miejsce, niestety
druhowie odległe 21 miejsce.
Lepiej spisała się nasza Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, która w V Wojewódzkich Zawodach MDP, zajęła czwarte miejsce i po raz pierwszy wystartowała w Krajowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych, które odbyły się w Słubicach.
Byliśmy tam jedyną drużyną działalność dużego miasta i jedyną drużyną istniejącą przy Zakładowej Jednostce OSP i choć zajęte 19 miejsce nie było rewelacyjnym wynikiem, to doświadczenie zdobyte podczas tych zawodów bezcenne.
26 października w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej odbyła się uroczystość 85-lecia istnienia Związku Ochotniczych Straży Pożarniczych, podczas tej uroczystości wśród wielu odznaczonych znalazł się nasz druh Jan Kwiatkowski, który otrzymał Złoty Znak Związku.
Nasza jednostka odebrała puchar za zajęcie II miejsca we współzawodnictwie na najlepszą jednostkę w mieście.
W roku 2006 zostały uregulowane wszystkie sprawy formalno-prawne naszej jednostki. Uzyskaliśmy aktualny wpis w KRS, posiadamy swój regon, NIP oraz konto bankowe.
„Strażakiem Roku 2006” została druhna Ewa Ujazdowska.
1 grudnia nastąpiły ogromne zmiany w naszej firmie, „Lucent Technologies Poland” i „Alcatel Polska” połączyły się, tworząc firmę „Alcatel-Lucent Polska”.

Rok 2007 to kolejny rok prężnej działalności naszej jednostki.
W lutym nasi młodzi strażacy: Daria Klimczak i Michał Erdmański po raz pierwszy wystartowali w Konkursie Wiedzy Pożarniczej. Na 36 startujących znaleźli się w pierwszej dziesiątce. Wśród laureatów Konkursu Plastycznego, którego hasło przewodnie brzmiało: „Zapobiegajmy pożarom” znalazła się druhna Magdalena Bulińska.
W lutym z naszą firmą pożegnał się Prezes Stanisław Szuder, odznaczony w roku 1998 „Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa”, a w kwietniu pożegnaliśmy kolejnego Członka Zarządu „Lucent Technologies Poland”, Dicka Uiterwijka, również odznaczonego srebrnym i złotym „Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa”, wyjątkowo przychylne osoby dla naszej jednostki.
Każdego roku, 4 maja odbywa się Msza Św. w intencji strażaków, w której czynnie uczestniczą druhowie z naszej jednostki. Lektorami są Michał Chudziński, Damian Cieślak i Maria Poczobutt, ministrantami nasi młodzi druhowie: Mieciu i Michał Erdmańscy i Patryk Mendel.
19 maja w Operze Nova, odbył się II Zjazd Związku OSP RP Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na którym nasz druh Leszek Szmyt został sekretarzem Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP i przedstawicielem do Zarządu Głównego.
Kolejne majowe zawody: XVI Bydgoskie Zawody Pożarnicze i III Otwarte Bydgoskie Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg regulaminu CTiF.
Seniorzy zdobyli : jedno pierwsze miejsce („trójki” męskie do lat 40), pięć drugich miejsc oraz jedno trzecie miejsce.
Nasza już doświadczona, młodzieżowa drużyna mieszana zajęła II miejsce, a nowo powołana, dziewczęca drużyna młodzieżowa I miejsce. Był to ogromny sukces naszych opiekunów MDP, sędziów i wszystkich wspierających ćwiczenia i treningi. Opiekunami MDP byli w tym czasie : druh Roman Schalau, druh Jan Wilma, druh Stanisław Balak i druhna Ewa Ujazdowska.
25 maja na łamach Gazety Pomorskiej zorganizowano plebiscyt na tytuł „Strażaka Roku 2007”, wśród prezentowanych kandydatur znalazła się nasza druhna Ewa Ujazdowska, jedyna kobieta w gronie przystojniaków w mundurach.
Nasza jednostka zawsze czynnie wspiera różne akcje charytatywne, w tym roku nasi druhowie wspierali imprezę pod hasłem „Tęcza Integracji”, która odbyła się na terenie Zespołu Szkół Integracyjnych nr 14, przy ul. Kcyńskiej, a w czerwcu
zorganizowano również piknik „Strażacy dzieciom”. Na piknik zaproszono dzieci z Domu Dziecka w Kołdrąbiu, członków naszych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wraz z rodzicami i rodzeństwem, dzieci naszych strażaków, , pracowników Alcatel-Lucent , zaangażowanych w akcję Global Day of Caring wraz z rodzinami oraz przyjaciół i sponsorów naszej jednostki.
11 czerwca, w Inowrocławiu odbyły się Otwarte Powiatowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg regulaminu CTiF. W tych zawodach sukcesu, do którego przyzwyczaili nas nasi młodzi druhowie nie było, ale kolejne spotkanie z młodzieżową rodziną strażacką i kolejny sprawdzian swoich umiejętności.
1 lipca w Straszewie reprezentanci naszej jednostki wzięli udział w festynie strażackim „Florian 2007”. W zawodach sportowo-pożarniczych uczestniczyła po raz pierwszy w historii nasza drużyna mieszana w składzie:
druhny: Magda Kamińska, Agnieszka Stusińska i Danka Wyrwa oraz druhowie: Stanisław Balak, Damian Cieślak, Andrzej Grzona, Wojciech Kowalczyk , Sławek Rezmer, Marek Różyński, Piotr Sobalkowski i Tomek Sztyma, zdobywając puchar Prezesa Zarządu Miejskiego.
11 sierpnia w Kościele Garnizonowym sakramentalne „tak” powiedzieli sobie druhna Agnieszka Stusińska i druh Wojciech Kowalczyk , poznali się w straży , jechali do ślubu strażackim wozem i przyrzekali sobie miłość wśród wielu strażackich mundurów.
W sierpniu również dziewczęca drużyna młodzieżowa obozowała w Pile-Młyn, a obie drużyny młodzieżowe spotkały się tam ze swoimi rówieśnikami działającymi w strukturach OSP na zlocie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
Nadszedł wrzesień i kolejny sprawdzian dla naszych MDP- VI Wojewódzkie Zawody Pożarnicze, zakończone ogromnym sukcesem naszych młodych druhów, wśród prawie 70 drużyn okazali się najlepsi w województwie zarówno w kategorii chłopców jak i dziewcząt.
Październik to jak co roku podsumowanie działalności wszystkich jednostek z miasta, na uroczystości „Dnia Strażaka” w dniu 26 października odebraliśmy z rąk wiceprezydenta miasta, puchar dla „Najaktywniejszej Jednostki” . W tym dniu wśród wielu odznaczonych, nie zabrakło naszych sponsorów, „Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczony został Leonard Gapiński, właściciel firmy Abakus, a „Brązowe Medale za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali dyrektor generalny firmy „Volex” Polska i Marisz Kaliszer , kierownik oddziału bydgoskiego firmy „Rohlig” . Wśród wyróżnionych po raz pierwszy znaleźli się członkowie naszej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej : Magdalena Bulińska, Michał Erdmański, Daria Klimczak, Krzysztof Łakomski otrzymali Srebrne Odznaki Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, a Mieczysław Erdmański Brązową Odznakę MDP.
12 grudnia na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu przegłosowane zostały zmiany w statucie w celu zarejestrowania stowarzyszenia pod nazwą „OSP przy Alcatel-Lucent Polska”. W tym też dniu Dyrektor Administracyjny „Alcatel- Lucent” Polska, Paweł Knecht odznaczony został „Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” .
W grudniu 2007 reprezentanci naszej jednostki po raz pierwszy wzięli udział w eliminacjach Turnieju Piłki Nożnej, zajmując III miejsce.
W 2007 roku zainicjowana została akcja miesięcznych patroli strażaków, a uwagi zebrane w raportach pozwoliły na skorygowanie niedociągnięć w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Lata 2008-2009 to udział w corocznych imprezach organizowanych przez Zarząd Miejski ZOSP w Bydgoszczy, w tym konkurs plastyczny pod hasłem „Strażacki trud”, gdzie nasza druhna Kasia Siekierska zdobyła wyróżnienie i Konkurs Wiedzy Pożarniczej, gdzie II miejsce zajęła Daria Klimczak, III Michał Erdmański, a IV Magda Bulińska. Rok później Michał zajął III miejsce a Daria VI.
III Bydgoski Konkurs Kronik to wyróżnienie naszej kroniki prowadzonej przez druhnę Monikę Grzechowiak i zakwalifikowanie tej kroniki do konkursu wojewódzkiego. Podobnie było rok później, a w dniach 24-30 sierpnia 2009 roku druhna kronikarz wzięła udział w szkoleniu dla kronikarzy, które odbyło się w miejscowości Przywięź.
W kolejnym plebiscycie Gazety Pomorskiej na najlepszego strażaka ochotnika naszym kandydatem był druh Stanisław Balak, który znalazł się w finale tego plebiscytu.
W dniu 29 lutego 2008 , rezygnację z funkcji prezesa złożył druh Jan Kwiatkowski, a prezesem po raz kolejny została pełniąca do tej pory funkcję vice-prezesa druhna Ewa Hejda.
Maj to jak zwykle zawody pożarnicze, gdzie wzbogaciliśmy się o kolejne puchary w 2008 roku: za I miejsce w trójkach żeńskich, za zajęcie czterech drugich miejsc i za zajęcie trzeciego miejsca. Rok później poprawiliśmy wynik zajmując trzy pierwsze miejsca, dwa drugie, i dwa trzecie. Nasza Młodzieżówka natomiast okazała się mistrzem w kategorii dziewcząt i wice-mistrzem w kategorii chłopców w roku 2008, a w następnym roku pojawiła się na tych zawodach trzecia drużyna robiąc furorę. A „stare” drużyny nie zawiodły zajmując pierwsze miejscach w swoich kategoriach.
W czerwcu 2008 na VII Wojewódzkich Zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych to chłopcy zajęli I miejsce broniąc tytuł sprzed roku, a dziewczęta zajęły III miejsce. Podobnie było na VIII Wojewódzkich Zawodach, gdzie nasze drużyny zwyciężając, zakwalifikowały się do Zawodów Ogólnopolskich. W tym okresie opiekunem drużyny dziewczęcej z ramienia OSP jest druh Roman Schalau, a drużyny chłopięcej druh Sławomir Rezmer. Ze strony szkoły opiekunkami są Agnieszka Degowska i Karolina Zinkiewicz.
W czasie wakacji drużyny młodzieżowe nie rozstają się z Ochotniczą Strażą Pożarną, w lipcu 2008 dziewczęta pod opieką druhny Ewy Ujazdowskiej odwiedziły zaprzyjaźnionych strażaków w Lustenau w Austrii , w lipcu i sierpniu 2008-2009 obie drużyny spędziły tygodniowe obozy w Pile- Młyn i w Białym Borze oraz spotkały się na zlotach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
30 sierpnia 2008, kolejny nasz druh, Damian Cieślak wstąpił w związek małżeński ze swoją wybranką Agnieszką Starzyńską. W jego ślady poszli rok później poszli druhna Magdalena Kamieńska i druh Piotr Sobalkowski, a brać strażacka była w tych dniach wraz z nimi.
W dniach 13-14 2008 września na bydgoskim stadionie „Zawiszy” odbyły się VIII Ogólnopolskie Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg regulaminu CTiF. Nasze dwie drużyny rywalizowały z najlepszymi jednostkami z całego kraju. Było to ogromne przedsięwzięcie organizacyjne, a w skład komitetu organizacyjnego z ramienia naszej jednostki weszli: druh Damian Cieślak, druh Wojciech Kowalczyk, druhna Maria Poczobutt, druh Zdzisław Stypka, druh Jerzy Szarafiniak i druhna Ewa Ujazdowska. Praktycznie wszyscy członkowie naszej jednostki zaangażowani byli w organizację tej imprezy, a jej gospodarz druh Leszek Szmyt, prezes Zarządu Miejskiego ZOSP RP, zebrał mnóstwo pozytywnych opinii i gratulacji za jej organizację. Szczególnie zaangażowani w to przedsięwzięcie druhowie zaproszeni zostali na spotkanie z prezydentem miasta Konstantym Gombrowiczem. Wśród nich znaleźli się: druhny: Ewa Ujazdowska, Monika Grzechowiak, Ewa Klichowska, Agnieszka Kowalczyk i Danuta Wyrwa oraz druhowie: Stanisław Balak, Michał Erdmański, Wojciech Kowalczyk, Tadeusz Kryszak, Zdzisław Stypka, Jerzy Szarafiniak , Leszek Szmyt i Jan Wilma.
Na zorganizowanym przez Zarząd Miejski „Dniu Strażaka” nasza jednostka po raz kolejny została „Najaktywniejszą Jednostką ” w mieście a jedno z najważniejszych odznaczeń: Medal im. Bronisława Chomicza otrzymał nasz druh Zdzisław Stypka.
W grudniu 2008 nasza piłkarska reprezentacja wzięła udział w II Turnieju Piłki Halowej OSP. Wygrywając eliminacje zapewniliśmy sobie udział w turnieju wojewódzkim, który odbył się 28 lutego 2009 roku. Tam zajęliśmy VI miejsce. W grudniu 2009 po raz trzeci wystartowaliśmy w tym turnieju, wygrywając by 30 stycznia 2010 reprezentować Bydgoszcz w Gąsawie, na szczeblu wojewódzkim. Tam niestety sukcesu nie było, a powrót w ogromnej śnieżycy pozostanie uczestnikom na długo w pamięci.
W roku 2008 do Zarządu dołączyli druhna Monika Grzechowiak jako kronikarz i druh Michał Chudziński, jako Członek Zarządu.

W latach 2005-2010 nasi druhowie uczestniczyli w wielu szkoleniach, zarówno tych organizowanych przez jednostkę, jak i tych, których organizatorami był Zarząd Miejski, Zarząd Wojewódzki i Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, uzyskując różnego rodzaju certyfikaty.
I tak m.in. mamy sędziów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg regulaminu CTiF: Monikę Grzechowiak, Stanisława Balaka, Damiana Cieślaka, Andrzeja Grzonę, Stanisława Kowalewskiego, Wojciecha Kowalczyka, Ryszarda Króla, Zdzisława Stypkę, Tomasza Sztymę, Jana Wilmę. Dodatkowo Stanisław Balak i Jan Wilma posiadają uprawnienia do sędziowania zawodów CTiF dla dorosłych.
Wśród naszych druhów czterech uzyskało uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych: Stanisław Balak, Robert Grabowski, Tadeusz Kryszak i Sławomir Rezmer.
Kolejni strażacy ukończyli kurs podstawowy strażaka ochotnika zasilając nasze szeregi: druhna Danka Wyrwa, druhowie Arek Krupowski, Sławek Rezmer, Andrzej Szramkowski i Maciej Tyloch.

Nasza działalność to przede wszystkim ratowanie ludzi i mienia, ale nie tylko, bierzemy czynny udział w licznych akcjach charytatywnych, oddajemy regularnie krew, pomagamy również szkołom i instytucjom społecznym.
Nie tylko druhowie piszą historię tej jednostki. Dzięki wsparciu wielu ludzi i firm możemy działać i pracować w obecnym kształcie. Chociaż coraz trudniej zdobywać środki na finansowanie działalności i chociaż coraz trudniej znaleźć ludzi, którzy bezinteresownie poświęcają swój czas i energię 60 lat tradycji jednak zobowiązuje.